Locals comercials

Com experts en el disseny i muntatge d’espais en general coordinem totalment el seu projecte, des de la tramitació dels permisos fins la llicència d’activitat o d’apertura. Escoltem les seves idees i li oferim solucions globals, flexibles i innovadores per a l’arquitectura interior, en la configuració i optimització funcional. El nostre objectiu és potenciar la seva imatge i identitat comercial, tenint en compte les tendències del sector Retail, si es tracta d’una botiga de cara al públic. Per això ens fixem en:

Locals-comercials

- L’entorn.
- La llum.
- L’orientació.
- L’espai.
- Ergonomia, usabilitat, funcionalitat, accessibilitat.
- Retolació.

Si desitja annexar el seu despatx o vol integrar oficines, li dissenyem la infraestructura de telecomunicacions interna per als seus sistemes informàtics y de seguretat, desplegant una xarxa de cablejat estructurat (Certificada) d’acord amb la reglamentació sobre les ICT (infraestructures comunes de telecomunicació) i l’IEEE (Institut d’Enginyers Elèctrics i Electronics). També estudiem la cobertura i la intensitat de senyal per a dispositius WiFi.

Consulti’ns o demani el seu pressupost sense compromís!

 • Llar i col·lectivitats
  Uns bons  professionals de les reformes a Barcelona. Confiï en...
 • Manteniment
  A Martgan entenem la importància que té el manteniment...
 • Locals comercials
  Com experts en el disseny i muntatge d’espais en...
 • Materials
  Els paviments proposats, encaixaran amb les seves expectatives i...